Projekt Waldweben na Komisjach

Willa Waldweben w październiku 2013 r.

Przedstawiciele Fundacji zaprezentowali na Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ds. Społecznych przy Radzie Miejskiej w Szklarskiej Porębie wizję zagospodarowania budynku dawnej Willi Waldweben, położonej przy ulicy W.Pstrowskiego 5. Fundacja Ars Sudetica jest zainteresowana utworzeniem i prowadzeniem w opisanej powyżej nieruchomości Sudeckiego Centrum Kultury i Sztuki - miejsca pełniącego rolę interdyscyplinarnego i multimedialnego ośrodka animacji społecznej i kulturalnej, prezentującego najwyżniejsze osiągnięcia w różnych dziedzinach sztuki, także w sferach twórczości alternatywnej i offowej, które ze względu na niską wartość komercyjną wymagają szczególnego wsparcia.

W naszej ocenie zarówno lokalizacja, jak i warunki architektoniczne tego budynku stwarzają bowiem unikalną perspektywę skoncentrowania wielu impulsów i przejawów działalności twórczej i oświatowej (organizacja wystaw i koncertów, konferencji, kongresów oraz warsztatów), a także zaistnienia przestrzeni dla kontaktu znacznej liczby odbiorców z wartościowymi zjawiskami artystycznymi, kulturalnymi i oświatowymi. Budynek ten może również stać się miejscem dla stworzenia i funkcjonowania Forum Obywatelskiego miejsca spotkań i powstawania inicjatyw obywatelskich oraz formowania i umacniania demokracji lokalnej, służąc tym samym rozwojowi miasta i regionu. Naszym zdaniem Szklarska Poręba jest miejscem szczególnie predestynowanym do tego, by została tu utworzona i funkcjonowała instytucja kultury pielęgnująca i kontynuująca bogate historyczne tradycje kolonii artystycznej, umożliwiająca zarazem ekspresję sztuki w przestrzeni publicznej oraz promocję nowych zjawisk twórczych. Użyczenie nieruchomości umożliwi także Fundacji podjęcie starań o pozyskanie środków finansowych w celu przeprowadzenia prac remontowo-adaptacyjnych budynku oraz przyczyni się do poszerzenia i urozmaicenia oferty kulturalno-artystycznej miasta.

- Bartosz Urbański, dnia 4 grudnia 2013 @ 19:04. Drukuj | Wróć

Powered by CuteNews