Konsultacje społeczne w Wałbrzychu

W dniu 4 listopada 2013 r. przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w konsultacjach społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Konsultacje zostały zorganizowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a odbyły się one w hotelu Qubus w Wałbrzychu.

Przedstawiony przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 będzie jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, w której sprecyzowano cele oraz kierunki rozwoju regionu. Dolny Śląsk otrzyma znacznie większą kwotę na wsparcie rozwoju regionalnego, niż to miało miejsce w latach 2007-2013. Szacunkowa wartość środków alokacji UE wyniesie ok. 2019 mln euro.

W odróżnieniu od poprzedniej perspektywy wsparcie w ramach RPO WD będzie udzielane z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami znacznej części środków będą organizacje pozarządowe, a zatem perspektywa pozyskania funduszy na działalność statutową fundacji jest bardzo obiecująca.

- Malgorzata Urbanska, dnia 5 listopada 2013 @ 11:49. Drukuj | Wróć

Powered by CuteNews