Zielone światło dla Waldweben

W środę, 15 stycznia br. Fundacja zaprezentowała wizję zagospodarowania budynku przy ulicy Pstrowskiego 5 na posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie. Projekt uzyskał pozytywną opinię Radnych, co otwiera drogę do użyczenia tej nieruchomości.

- Bartosz Urbański, dnia 21 stycznia 2014 @ 23:27. Więcej...

Projekt Waldweben na Komisjach

Willa Waldweben w październiku 2013 r.

Przedstawiciele Fundacji zaprezentowali na Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ds. Społecznych przy Radzie Miejskiej w Szklarskiej Porębie wizję zagospodarowania budynku dawnej Willi Waldweben, położonej przy ulicy W.Pstrowskiego 5. Fundacja Ars Sudetica jest zainteresowana utworzeniem i prowadzeniem w opisanej powyżej nieruchomości Sudeckiego Centrum Kultury i Sztuki - miejsca pełniącego rolę interdyscyplinarnego i multimedialnego ośrodka animacji społecznej i kulturalnej, prezentującego najwyżniejsze osiągnięcia w różnych dziedzinach sztuki, także w sferach twórczości alternatywnej i offowej, które ze względu na niską wartość komercyjną wymagają szczególnego wsparcia.

- Bartosz Urbański, dnia 4 grudnia 2013 @ 19:04. Więcej...

Konsultacje społeczne w Wałbrzychu

W dniu 4 listopada 2013 r. przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w konsultacjach społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Konsultacje zostały zorganizowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a odbyły się one w hotelu Qubus w Wałbrzychu.

- Malgorzata Urbanska, dnia 5 listopada 2013 @ 11:49. Więcej...

< Poprzednia Następna >

Powered by CuteNews