willa waldweben

zamysł

Fundacja Ars Sudetica podjęła starania o zachowanie, restaurację i zaadaptowanie na potrzeby prowadzenia działalności statutowej willi położonej przy ulicy W. Pstrowskiego 5 w Szklarskiej Porębie. Dawniej willa ta nosiła nazwę Waldweben - Szmer lasu, która nawiązywała do jej położenia wśród założeń parku miejskiego i sąsiedztwa muszli koncertowej. Zapewne jej liryczna nazwa została zaczerpnięta z libretta Zygfryda - trzeciego ogniwa Wagnerowskiej tetralogii Pierścień Nibelunga. Zamknięta przez Wagnera w ramach pięciolinii instrumentalna interpretacja Szmeru lasu urzeka misternością i artyzmem zarówno słuchaczy, jak i muzyków – z tych właśnie względów stanowi najbardziej rozpoznawalny i najczęściej samodzielnie wykonywany wyjątek z dzieła kompozytora.

Fundacja Ars Sudetica jest zainteresowana utworzeniem i prowadzeniem w opisanej powyżej nieruchomości Sudeckiego Centrum Kultury i Sztuki – w naszej ocenie zarówno lokalizacja, jak i warunki architektoniczne tego budynku stwarzają bowiem unikalną perspektywę skoncentrowania wielu impulsów i przejawów działalności twórczej i oświatowej (organizacja wystaw i koncertów, konferencji, kongresów oraz warsztatów), a także zaistnienia przestrzeni dla kontaktu znacznej liczby odbiorców z wartościowymi zjawiskami artystycznymi, kulturalnymi i oświatowymi. Budynek ten może również stać się miejscem dla stworzenia i funkcjonowania Forum Obywatelskiego – miejsca spotkań i powstawania inicjatyw obywatelskich oraz formowania i umacniania demokracji lokalnej, służąc tym samym rozwojowi miasta i regionu. Naszym zdaniem Szklarska Poręba jest miejscem szczególnie predestynowanym do tego, by została tu utworzona i funkcjonowała instytucja kultury pielęgnująca i kontynuująca bogate historyczne tradycje kolonii artystycznej, umożliwiająca zarazem ekspresję sztuki w przestrzeni publicznej oraz promocję nowych zjawisk twórczych.

Użyczenie nieruchomości umożliwiłoby także Fundacji podjęcie starań o pozyskanie środków finansowych w celu przeprowadzenia prac remontowo-adaptacyjnych budynku oraz przyczyni się do poszerzenia i urozmaicenia oferty kulturalno-artystycznej miasta. Obecnie bowiem budynek znajduje się w złym stanie technicznym, jest zaniedbany i wymaga pilnego przedsięwzięcia prac remontowych, Ze względu na nieszczelność pokrycia dachowego kolejny sezon zimowy może doprowadzić do znacznego pogorszenia stanu wnętrza budynku. Każdy kolejny rok zwłoki, powodujący pogorszenie stanu nieogrzewanego budynku, będzie generował znaczący wzrost kosztów ewentualnego remontu.

jak to wygląda?

 

co chcielibyśmy tam robić?

Willa przy ul. Pstrowskiego, zgodnie z naszymi założeniami, ma stać się interdyscyplinarnym i transgranicznym centrum kultury i sztuki, służącym:

mieszkańcom,
lokalnym twórcom,
gościom odwiedzającym Szklarską Porębę.

Ma jednocześnie pełnić funkcje:

ekspozycyjne, koncertowe,
warsztatowe, konferencyjne,
seminaryjne, integrujące twórców i społeczność lokalną miasta.

Przykłady projektów, które chcemy realizować:

Pukam do drzwi kamienia – interdyscyplinarne warsztaty, ekspozycje oraz konkursy wytworów artystycznych,
Słowem i nutą – pielęgnowanie i propagowanie twórczości wybitnych artystów szklarskoporębskich, m. in. G. Hauptmanna i Anny Teichmüller,
Ars Sudetica – cykliczny festiwal kultury i sztuki sudeckiej (w sezonie letnim i zimowym),
Natura z kulturą – przedsięwzięcia kulturalne inspirowane przestrzenią przyrodniczą Sudetów,
Jarmark sudecki – ekspozycja i sprzedaż dzieł artystów, twórców rzemiosła i wytwórców produktów lokalnych, w tym spożywczych.

Co dzieje się teraz

Propozycja oddania Fundacji d. willi Waldweben w użyczenie została przedstawiona lokalnym władzom samorządowym - Burmistrzowi oraz Komisjom Rady Miejskiej (Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych) Szklarskiej Poręby. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją, która została przygotowana w tym celu. O stopniu zaawansowania negocjacji związanych z oddaniem willi w użyczenie będziemy na bieżąco informować w newsach.

Proszę kliknąć na animacji wyświetlającej się po lewej stronie, aby pobrać prezentację w formacie PPSX (waga:~12mb, format slajdów: 4:3). Po poprawnego odtworzenia prezentacji wymagany jest program MS Office Power Point w wersji ≥2007.


jak możesz pomóc ?

Uruchomienie w d. Willi Waldweben Sudeckiego Centrum Kultury i Sztuki będzie wymagać ogromnego nakładu sił i środków. Z tego powodu zwracamy się do wszystkich osób, które podzielają naszą ideę, o udzielenie wsparcia dla tej inicjatywy. Zdajemy sobie sprawę, że suchy opis jest niewiele wart i winien być poparty konkretnymi działaniami - dlatego też fundacja, dzięki uprzejmości Rodzinnego Parku Rozrywki Esplanada w Szklarskiej Porębie, organizuje Folk Fiesta Festiwal: wyjątkowe wydarzenie kulturalno-artystyczne, głęboko osadzone w regionalnym folklorze, które – poprzez muzykę i performance – ma wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz promować unikalną, wartościową i różnorodną sztukę, inspirowaną bogatym dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska. Podczas festiwalu zostanie przeprowadzona zbiórka publiczna oraz loteria z atrakcyjnymi fantami, z których dochód zostanie w całości przeznaczony na potrzeby związane z uruchomieniem Sudeckiego Centrum Kultury i Sztuki.
Niezwłocznie po wejściu w życie zmian związanych z nowelizacją ustawy o zbiórkach publicznych fundacja planuje także uruchomić specjalne subkonto oraz prowadzić kampanię fundraisingową w celu pozyskania środków finansowych na działalność Sudeckiego Centrum Kultury i Sztuki.